"tell one's comrades" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś towarzysze
  1. tell czasownik + comrade rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sensed it would be a fine tale to tell his comrades at the evening feast.

    Podobne kolokacje: