"tell one's companion" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell one's companions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś towarzysz
  1. tell czasownik + companion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I am going home another way,' he told his companions.