"tell one's classmates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś koledzy z klasy
  1. tell czasownik + classmate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "People are banging down the doors to get into it," he told his former classmates during a panel discussion on the strike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo