"tell one's captors" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's captors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś zdobywcy
  1. tell czasownik + captor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She must have told her captors who she was.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo