"tell one's brother" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's brother kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś brat
  1. tell czasownik + brother rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then she went back into the house and told her brother what she'd seen.

    Podobne kolokacje: