"tell one's brain" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's brain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś mózg
  1. tell czasownik + brain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They'll tell me my brain was built for Henslers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo