"tell one's bosses" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's bosses kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's boss
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś szefowie
  1. tell czasownik + boss rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Go tell your boss I have, to speak to him.

    Podobne kolokacje: