"tell one's boss" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's boss kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś szef
  1. tell czasownik + boss rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Go tell your boss I have, to speak to him.

    Podobne kolokacje: