"tell one's body" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś ciało
  1. tell czasownik + body rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't even tell my body what to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo