BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"tell officials" — Słownik kolokacji angielskich

tell officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz urzędnikom
  1. tell czasownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Lisa's father tells the competition officials that he hasn't had a parent with him the entire time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo