"tell neighbors" — Słownik kolokacji angielskich

tell neighbors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz sąsiadom
  1. tell czasownik + neighbor rzeczownik
    Silna kolokacja

    If appropriate, tell neighbors of your plans and how to reach you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo