"tell followers" — Słownik kolokacji angielskich

tell followers kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's followers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz zwolennikom
  1. tell czasownik + follower rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our problem today is not the right," he told followers last week.

    Podobne kolokacje: