"tell donors" — Słownik kolokacji angielskich

tell donors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz dawcom
  1. tell czasownik + donor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Be sure to tell donors exactly what you will do with their money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo