"tell daughter" — Słownik kolokacji angielskich

tell daughter kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's daughter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz córce
  1. tell czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What would she tell her son or daughter when they asked about their father?

    Podobne kolokacje: