"tell critics" — Słownik kolokacji angielskich

tell critics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz krytykom
  1. tell czasownik + critic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When accused this summer of abandoning that goal, Mr. Levine told critics to wait until they saw the new contract.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo