"tell creditors" — Słownik kolokacji angielskich

tell creditors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz wierzycielom
  1. tell czasownik + creditor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Goldman, meanwhile, has told creditors that it will report on the company's finances at the end of month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo