"tell behind" — Słownik kolokacji angielskich

tell behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz z tyłu
  1. tell czasownik + behind przyimek
    Zwykła kolokacja

    He taught me to focus on what you want to say, and then tell a different story behind things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo