"tell audiences" — Słownik kolokacji angielskich

tell audiences kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the audience
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz publiczności
  1. tell czasownik + audience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Again, he didn't always tell his audience what they wanted to hear.