"tell among" — Słownik kolokacji angielskich

tell among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić wśród
  1. tell czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    I knew that Edith told them, among other things, about my family background.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo