"tell Sybil" — Słownik kolokacji angielskich

tell Sybil kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Sybil
  1. tell czasownik + Sybil rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Harold had just told Sybil about his Jewish heritage and the waiter brings them a tray of Pigs' Trotters.

    Podobne kolokacje: