"tell Steve" — Słownik kolokacji angielskich

tell Steve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Steve'owi
  1. tell czasownik + Steve rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Mike got on the air and told Steve not to pull him over until we caught up with him."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo