"tell Stephen" — Słownik kolokacji angielskich

tell Stephen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Stephen
  1. tell czasownik + Stephen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Olive tells Stephen it's over, because she knows he will never change.

    Podobne kolokacje: