"tell Pharaoh" — Słownik kolokacji angielskich

tell Pharaoh kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz faraonowi
  1. tell czasownik + pharaoh rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The message was the same one God told Pharaoh, 'Let my people go.'

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo