"tell Owen" — Słownik kolokacji angielskich

tell Owen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Owenowi
  1. tell czasownik + Owen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, she steps in by telling Owen that the only one who treats her as disabled is him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo