"tell NPR" — Słownik kolokacji angielskich

tell NPR kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz NPR
  1. tell czasownik + NPR rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yankovic told NPR that this was the first time a record label has denied a release of one of his parodies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo