"tell Molly" — Słownik kolokacji angielskich

tell Molly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Molly
  1. tell czasownik + Molly rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He wanted to tell Molly, too, when he saw her at the boarding house later in the day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo