"tell John" — Słownik kolokacji angielskich

tell John kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Johnowi
  1. tell czasownik + John rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Can you tell me what the difference is, please, John?

    Podobne kolokacje: