"tell Jo" — Słownik kolokacji angielskich

tell Jo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Jo
  1. tell czasownik + Jo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And then you returned to tell Jo what you had decided."

    Podobne kolokacje: