"tell Jimmy" — Słownik kolokacji angielskich

tell Jimmy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Jimmy'emu
  1. tell czasownik + Jimmy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After a passionate night, she told Jimmy she would move in with him, as this was what he had asked her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo