"tell Hilda" — Słownik kolokacji angielskich

tell Hilda kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Hildzie
  1. tell czasownik + Hilda rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, when he returns home he tells Hilda about the incident.

    Podobne kolokacje: