"tell Greg" — Słownik kolokacji angielskich

tell Greg kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Gregowi
  1. tell czasownik + Greg rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She hadn't told Greg where she was, but she always worried he would find out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo