"tell Eva" — Słownik kolokacji angielskich

tell Eva kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Evie
  1. tell czasownik + Eva rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, she still refuses to tell Eva who the father of her baby is.

    Podobne kolokacje: