"tell Elayne" — Słownik kolokacji angielskich

tell Elayne kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Elayne
  1. tell czasownik + Elayne rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had told Elayne they came from brambles.

    Podobne kolokacje: