"tell Claudia" — Słownik kolokacji angielskich

tell Claudia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Claudii
  1. tell czasownik + Claudia rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When C. B. tells Claudia, the latter takes off in her plane to look for them.

    Podobne kolokacje: