"tell Captain" — Słownik kolokacji angielskich

tell Captain kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the captain
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Kapitanowi
  1. tell czasownik + captain rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The person he was speaking to told the captain to stand by.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo