"tell Angela" — Słownik kolokacji angielskich

tell Angela kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Angeli
  1. tell czasownik + Angela rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After they have left, Georgina tells Angela that she will stay a while.

    Podobne kolokacje: