"television sport" — Słownik kolokacji angielskich

television sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport telewizyjny
  1. television rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is no bigger prize in television sports than baseball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo