"television moment" — Słownik kolokacji angielskich

television moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment telewizyjny
  1. television rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word heartbreaking is overused for any weepy television moment, but this scene has earned it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo