"television celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława telewizyjna
  1. television rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Grits was nothing like the television celebrities of today.

powered by  eTutor logo