"telescopic tube" — Słownik kolokacji angielskich

telescopic tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składana rura
  1. telescopic przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    THE professor was handling a reaching rod--a long hollow, telescopic tube which stretched from his lips.

    Podobne kolokacje: