"teenage daughter" — Słownik kolokacji angielskich

teenage daughter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastoletnia córka
  1. teenage przymiotnik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The couple lost two other children, a 13-month-old son and a teenage daughter, both to heart problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo