"technology news" — Słownik kolokacji angielskich

technology news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): technika wiadomości
  1. technology rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chris and I will bring you the latest, most interesting technology news and explain why it's important.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo