"teart awangardowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "teart awangardowy" po polsku

teart awangardowy

rzeczownik
  1. little theater

"teart awangardowy" — Słownik kolokacji angielskich

little theater kolokacja
Popularniejsza odmiana: Little Theater
  1. little przymiotnik + theater rzeczownik = teart awangardowy, teatr eksperymentalny (głównie amatorski)
    Zwykła kolokacja

    Ever look at that little theatre just over the road?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo