"team salary" — Słownik kolokacji angielskich

team salary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pensja zespołowa
  1. team rzeczownik + salary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ever since they've had the team, team salary has consistently gone down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo