"team requests" — Słownik kolokacji angielskich

team requests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prośby zespołowe
  1. team rzeczownik + request czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Armstrong would not name the third club, saying the team had requested confidentiality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo