"team pitches" — Słownik kolokacji angielskich

team pitches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boiska zespołowe
  1. team rzeczownik + pitch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How many teams are not pitching diluted, if they are even competitive in the first place?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo