"team picture" — Słownik kolokacji angielskich

team picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zespołowy
  1. team rzeczownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Everyone missing will appear in the team picture, however, courtesy of modern photo technology.

    Podobne kolokacje: