"team of astronomers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół astronomów
  1. astronomer rzeczownik + team rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The challenge to propose a mechanism was quickly addressed by several teams of astronomers.

    Podobne kolokacje: