"team likes" — Słownik kolokacji angielskich

team likes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół lubi
  1. team rzeczownik + like czasownik
    Luźna kolokacja

    Also, the peer team would like to bring to the attention of the college certain concerns for its consideration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo