"team hoping" — Słownik kolokacji angielskich

team hoping kolokacja
Popularniejsza odmiana: team hopes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posiadanie nadzieję zespołowe
  1. team rzeczownik + hope czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The best any team can hope for is 10 & 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo